Below is a list of teachers who have contributed or are currently teaching our Islamic courses:

Full Time Staff

1) Muhammad Muzakkir Bin Md Ahzman
– Dip. Syariah Islamiyyah, Kolej Universiti Islam Melaka
– Sijil Thanawi Empat (STE) – Madrasah Al-Arabiah Al-Islamiah

– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

2) Nur Suhailah Binte Watib
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad 10 Qiraat, Mesir.
– Ijazah Hafalan 30 Juzuk Quran @ Darul Huffaz & Mesir.

3) Suliza Binti Sulaiman
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat Riwayat Hafs, Mesir.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

4) Zarifah Bte Abdul Rahman
– B.A Usuluddin (Hadith), Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat ‘Ashim Riwayat Hafs Wa Syu’bah, Mesir.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

5) Za’iem Al-Hadi Bin Sallim
Founder & Director of CeramahIslam.com
– Dip. Syariah Islamiyyah, Kolej Universiti Islam Melaka.

– Dip. in Business, Temasek Polytechnic.
– Sijil Khatam Tahfiz Quran 30 Juzuk, Darul Quran Singapura.
– Arabic Studies @ Cairo, Egypt.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.


Part Time Teachers

1) Mardhiah Binti Abdul Malek
– Ijazah Hafalan 30 Juzuk Quran, Maahad Tahfiz Al-Quran Batu Berendam, Melaka, Malaysia.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

2) Maryam Binte Munain
– B.A Syariah Islamiah, Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat Hafs & Warsh, Mesir.

3) Muhammad Eqbal bin Affandi
– B.A Usuluddin (Dakwah), Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat Hafs, Mesir.

4) Muhammad Ma’az Bin Sallim
– M.A Fiqh & Usul Fiqh, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.

5) Nurhazwani Binte Jalil
– B.A. Arabic Language, KIM.
– Dip. Islamic Studies, Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri
– Ijazah Sanad Qiraat Riwayat Hafs, Syria & Mesir
– Islamic Studies @ Syria & Tareem, Yemen

6) Raja Noor Hidayah Binte Raja Abd Rahman
– Dip. Syariah Islamiyyah, Kolej Universiti Islam Melaka.
– Sijil Thanawi Empat (STE) – Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah

– Ijazah Sanad Qiraat Riwayat Hafs, Syria.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.

7) Nur Shafiqah Binte Zainal
– B.A. Syariah & Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
– Dip. Tahfiz Al-Quran Dan Al-Qiraat, Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

 

 

 

Past Part-Time Teachers

1) Ali Imran Bin Abdul Kadir
– Dip. Syariah Islamiyyah, Kolej Universiti Islam Melaka.
– Sijil Thanawi Empat (STE) – Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.
– PT Imam/Bilal @ Masjid Ar-Raudhah

2) Muhammad Fadhli Bin Hussain
– Sijil Pengajian Al-Quran & Sijil Ilmu Tajwid Rasm Uthmani, Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri
– Pengiktirafan Guru Al-Quran Metode Qiraati & QTRS.

3) Muhammad Saiful ‘Adli Bin Ayob
– B.A. Pendidikan (Pengajian Islam & Bahasa Arab), Universiti Kuwait
– M.A. Pengajian Islam Silang Disiplin, Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

4) Sharifah Mastura Binte Syed Idros Alkaff
– B.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat Riwayat Hafs, Mesir.

5) Siti Fatimah Binte Hassan
– B.A. Usuluddin (Hadith), Universiti Al-Azhar, Mesir.
– Ijazah Sanad Qiraat Riwayat Hafs, Mesir.
– Sijil Tauliah Guru Quran Kaedah Al-Hira’, Pusat Pembelajaran Al-Hira’, Malaysia.